Universitair Ziekenhuis Brussel
MENU
Terug naar jaarverslag

Grote en solide werkgever

Goede patiëntenzorg is het rechtstreekse gevolg van betrokken en tevreden zorgverstrekkers. Dat is het uitgangspunt voor het HR-beleid van het UZ Brussel. Elke dag gaan er bijna 3500 medewerkers geïnspireerd aan de slag, en dit op alle niveaus over onderhoud, receptie, verpleegkundigen tot topchirurg.

Een warme werkgever

Kwalitatieve zorg vraagt investering in de competenties en groei van de medewerkers. Het UZ Brussel kiest dan ook voor een HR-beleid met onderstaande pijlers:

Betrokkenheid & creativiteit

Vanuit de opbouw en traditie van het UZ Brussel is er altijd een sterk accent gelegd op de betrokkenheid van alle medewerkers bij het kerngebeuren van het ziekenhuis, de zorg, de patiënt. Dit zorgt ervoor dat waarden als teamwork, interdisciplinaire samenwerking, solidariteit en sociaal engagement kernmerkend zijn voor onze organisatie.

Differentiëring en omkadering

De ondersteuning van verpleegkundigen met logistieke hulp, secretariaat, intern ziekentransport, … laat de verpleegkundigen toe zich voluit te focussen op hun professionele jobinhoud en van hieruit ook te groeien, zowel naar specialisatie als verantwoordelijkheid.

Toptechnologische en innovatieve werkomgeving

Als universitair ziekenhuis investeren we in technologie en IT-uitbouw in functie van zowel een geïntegreerde aanpak van het werk, als het in huis hebben van zeer geavanceerde medische technologie. Werken in dit kader is dan ook uniek.

Investeren in goede leidinggevenden en opleiding

Naast hun professionele taak als arts of hoofdverpleegkundigen moeten velen onder hen ook management en leidinggevende taken opnemen. Doorheen een doorgedreven opleiding voor leidinggevenden zijn we bewust bezig met de ontwikkeling van de medewerkers. Evaluatie, feedback, performantie en groei zijn hierbij aan de orde.

Diversiteit

Het UZ Brussel kent niet alleen een zeer divers patiëntenbestand, maar opteert ook voor een actief diversiteitsbeleid naar de medewerkers. Dit uit zich door de inzet van een ruime groep andere nationaliteiten, een doorstroom van allochtone medewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen, labo, …) de aanwezigheid van interculturele bemiddelaars, het uitwerken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid naar oudere verpleegkundigen, … Dit alles maakt deel uit van een ‘Diversiteitsplan’.

Work life-balans

Deeltijds werken in alle mogelijke dag- en uurroosters zijn een gegeven voor het UZ Brussel, dit in combinatie met goede interne voorzieningen (kindercrèche op de campus, vakantie kinderanimatie, sportcentrum op de campus, restaurant, …) zorgen voor een goede organisatie van de work life-balans van onze medewerkers.

Goede arbeidsomstandigheden

Competitieve verloning met prestatiegebonden variabele verloning, breed zorgpakket (aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, ...), personeelsevents, fietsvergoeding, breed opleidingsaanbod en een sociaal werkklimaat.