Universitair Ziekenhuis Brussel
MENU
Terug naar jaarverslag

Steun het UZ Brussel

De financiële noden van de gezondheidszorg stijgen en de beschikbare overheidsmiddelen dalen. Een universitair ziekenhuis is structureel ondergefinancierd en moet op zoek naar alternatieve financiering. Dat geldt nog meer voor een universitair ziekenhuis, omdat het naast zorg ook een opleidings- en onderzoeksopdracht heeft. Het UZ Brussel heeft daarom in 2012 beslist zijn fondsenwervingspolitiek te professionaliseren. Het resultaat: Vriend voor het Leven.

Word zelf een Vriend voor het Leven en steun het UZ Brussel

Vrienden voor het Leven willen de levens van onze patiënten redden of verbeteren. 
Net zoals ons geloven ze dat iedereen recht heeft op een gezond, gelukkig en kwaliteitsvol leven. Als Vriend voor het Leven zorgt ù er voor dat wij:

  • Levensbelangrijk wetenschappelijk onderzoek kunnen voortzetten o.a. op vlak van hart- en vaatziekten, vruchtbaarheid, ...
  • De ruimte kunnen creëren om onze patiënten beter te begeleiden in hun genezingsproces.
  • Kunnen garanderen dat hoogtechnologische gezondheidszorg toegankelijk blijft voor iedereen.

Als Vriend voor het Leven investeert u mee in de toekomst van gezondheidszorg. In ùw toekomst én die van uw geliefden. Word dus vandaag nog Vriend voor het Leven.

U kunt dit op verschillende manieren doen via www.vriendvoorhetleven.be

  • Met een gift. Dit kan eenvoudig en veilig voor het project, de dokter of afdeling naar uw keuze of voor het ziekenhuis als geheel.
  • Met een maandelijkse of jaarlijkse gift via domiciliëring biedt u meer financiële zekerheid aan het UZ Brussel. Zo krijgen de dokters en onderzoekers meer garanties voor hun levensnoodzakelijke werk. 
  • Als mecenas of bedrijfssponsor.
  • Door een actie of evenement te organiseren ten voordele van het ziekenhuis als individu of in groep.
  • Door het UZ Brussel of één van haar diensten op te nemen in uw testament.

Eender welke manier u kiest: uw hulp is meer dan welkom! 

Dankzij ù kunnen wij meer helpen.
Alvast bedankt!